O nás

Opál Camp je dobrodružno–zážitkový tábor v krásnej prírode Slanských vrchov pre mladých ľudí od 10 do 18 rokov, ktorý organizuje OZ Trip a Cirkev bratská v Hermanovciach nad Topľou.
 
Opál Camp PRO 8. - 14. júl 2018 (14-18 rokov)
Opál Camp ŠTART 15. - 21. júl 2018 (10-13 rokov
Opál Camp pre Detský domov 23. - 27. júl 2018

Naše hodnoty

PRÍRODA

Opál Camp je pobyt v prírode spojený so všetkým, čo patrí ku kvalitným outdoorovým zážitkom. (orientácia v teréne, lezenie a lanové aktivity, turistika, táborenie a bivakovanie... ) Chceme zobrať mladých ľudí do prostredia, ktoré je oddelené od digitálneho sveta displejov a hluku civilizácie.

PRIATEĽSTVO

Chceme učiť mladých ľudí tímovej spolupráci pri rôznych kolektívnych a teambuildingových aktivitách. Spoločné zážitky vytvárajú priestor pre priateľstvá, ktoré sú upevňované časom na osobné rozhovory a vzájomné modlitby.

POZNANIE

Príroda a priateľstvá vytvárajú priestor pre telesný, duševný a duchovný rozvoj účastníkov táborov. Chceme, aby mladí ľudia počas campov spoznávali seba - svoje hranice, ale aj svoju hodnotu; svoje obmedzenia, ale aj svoje obdarovania. Ale hlavne nám ide o poznanie Ježiša Krista ako osobného priateľa a spasiteľa.

Nástenka

Život na campe

Začiatok a koniec Opál Campu

Registrácia účastníkov prebieha v deň začiatku tábora od 16:00 do 18:00. (Potom program pokračuje spoločnou večerou a táborákom)
Tábor sa končí raňajkami, v deň ukončenia tábora, ideálny odchod je v čase medzi 9:00 a 10:00.

Orientačný program dňa na Opál Campe

7:30 Budíček, rozcvička
8:00 Raňajky
9:00 Chatkové stretnutie
10:00 Aktivity zamerané na zručnosti jednotlivcov*
12:30 Obed a poobedňajších voľno
14:30 Skupinové aktivity*
18:00 Večera
19:00 Večerný program pri táboráku**
22:00 Večierka
*Aktivity na Opál Campe sú všestranné. Sú zamerané na šikovnosť, rýchlosť, silu, vytrvalosť, postreh. Ale aj na vedomosti, pamäť, logiku, orientáciu ...
**Večer pri táboráku je vyhodnotenie aktivít a dňa; spievanie chytľavých piesní; rozprávanie biblických a osobných príbehov a tiež tém, ktoré sa tykajú dospievania.
Uprostred týždňa (pravdepodobne vo štvrtok) je plánovaná celodenná túra s prespavačkou vonku. Pamätajte na to pri príprave a balení sa na tábor.

Čo určite potrebujete na Opál Camp:

Oblečenie a obuv do každého počasia na 7 dní (okrem iného netreba zabudnúť na: pršiplášť, šiltovka, vetrovka, turistická obuv, športová obuv, sandále)
Osobné potreby (preukaz poistenca, uterák, hygienické potreby, opaľovací krém, repelent, slnečné okuliare...)
Osobná výbava (ruksak, spacák, karimatka, baterka, PVC fľaška na vodu, vreckový nožík, hudobný nástroj...)
Čo určite nepotrebujete: Drahé predmety, šperky, technologické hračky, veľké obnosy peňazí (Za ich stratu alebo poškodenie vedenie tábora nezodpovedá.)

Táborový poriadok

Bez oznámenia svojmu vedúcemu chatky nesmie účastník opustiť areál táboriska. V areáli táboriska je zakázané fajčiť, užívať omamné látky a alkohol. Neprípustné je šikanovanie a výtržníctvo. V prípade, že dieťa bude opakovane porušovať táborový poriadok, bude nutné, aby sa vrátilo domov bez nároku na vrátenie poplatku. Skôr než pristúpime k takémuto kroku, budeme o vzniknutej situácii informovať rodiča, alebo zákonného zástupcu. Škody spôsobené dieťaťom (úmyselne, alebo z nedbanlivosti) sú povinní rodičia (zákonný zástupca) uhradiť.

Táborisko

MOŽNOSTI TÁBORISKA
Veľký altánok sa používa ako jedáleň a v prípade nepriaznivého počasia sa v ňom dajú tráviť spoločné chvíle hrami alebo iným programom. Pre tradičné športy sú k dispozícii sú dve ihriská (futbalové a volejbalové). Pre tých, ktorí majú radi adrenalínové zážitky je pripravená lezecká stena, lanovka, „tobogán,“ nízko-lanové dráhy.
 
13260047_1011024968986361_6321840438494962497_naktivity 04aktivity 01    
UBYTOVANIE
Ubytovanie je zabezpečené v drevených chatkách, ktoré sú postavené na drevenej podsade a tak izolované od vlhkosti. V chatke sú štyri poschodové postele a priestor na uloženie batožiny. V každej chatke je ubytovaný vedúci, ktorý zodpovedá za danú chatku. Účastníci tábora sa rozdeľujú do chatiek podľa pohlavia a veku.
 
chatky 01jedlo 02priateľstvo 07    
STRAVA
Táborisko nemá osobitnú kuchyňu, hlavné jedlo je zabezpečené cez stravovacie služby z obce Bystré. Malá kuchynka slúži na prípravu jednoduchých pokrmov a nápojov. Do aktivít spojených so stravovaním sa účastníci tábora zapájajú v rámci denných služieb pod dohľadom vedúceho. Ako jedáleň nám slúži veľký altánok.
jedlo 01jedlo 03jedlo 04    
HYGIENICKÉ ZARIADENIA
  Opál Camp je zameraný na pobyt v prírode a preto je táborisko zariadené jednoducho, ale premyslene. Na umývanie, sprchovanie a malú, či veľkú potrebu je k dispozícii hygienické centrum, ktoré je rozdelené na dámsku a pánsku časť.
 
MOŽNOSŤ PRENÁJMU
Okrem termínov Opál Campov je táborisko ale aj ubytovňa v modlitebni Cirkvi bratskej k dispozícii na prenajatie. Viac informácií na: http://www.cbhermanovce.sk/ubytovna/

Info

Cena Opál Campu je 75€. V cene je zahrnuté ubytovanie, strava, celodenný program a odmeny. Aby bola prihláška platná je potrebné uhradiť zálohu za tábor (25€). Zvyšná suma sa uhrádza na mieste. V prípade zrušenia účasti do 30.6.2018 zálohu vrátime.
Poplatok uhraďte na číslo účtu: 2300553722/8330 (IBAN SK5083300000002300553722). Ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia prihláseného účastníka. Registrácia je možná do 30. júna 2018, alebo do naplnenia kapacity tábora.

Kamarátska zľava

Ponuka platí pre vás, čo ste už s nami zažili Opál Camp. Za každého nového účastníka tábora, ktorého ty privedieš získavaš zľavu 10 €. Do poznámky v prihláške uveď mená kamarátov, ktorí sa s tebou zúčastnia Opál Campu, alebo dodatočne pošli ich mená mailom na: info@opalcamp.sk.

Súrodenecká zľava

Ak sa na Opál Camp chystáte viacerí súrodenci, tak máte nárok na túto zľavu. Prvý zaplatí normálnu cenu (75€), ale každý ďalší súrodenec platí len 40€. Mená súrodencov uveď do prihlášky v poznámke.

ZĽAVY SA NEDAJÚ KOMBINOVAŤ.

Doprava

Dopravu si zabezpečuje každý účastník sám. V prípade, že máte problém s dopravou na tábor, neváhajte nás kontaktovať a spoločne nájdeme riešenie. Hermanovce nad Topľou nemajú priame autobusové ani vlakové spojenie. Pri použití hromadnej dopravy vystúpte na autobusovej/vlakovej zastávke Bystré (okres Vranov nad Topľou). Ak potrebujete zabezpečiť dopravu z Bystrého do Hermanoviec, tak nás kontaktujte.
Ak idete autom, modlitebňa Cirkvi bratskej sa nachádza na hornom konci obce, posledná budova vľavo, tam môžete zaparkovať a vyšliapať hore na táborisko.

Galéria

Opál Camp Pro 2017

Opál Camp Start 2017

Opál Camp 2017 EXTRÉM

Kontakt

Cirkev bratská

Hermanovce nad Topľou 213, 09434 Bystré

Kontaktná osoba: Mgr. Marek Jurčo

info@opalcamp.sk; 057 4492968

IBAN SK5083300000002300553722

TOP